نکند به گیرنده‌هایتان دست زده باشید؟
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۳  کلمات کلیدی: روزهای من ، «و زخمهای من همه از عشق است» ، پیسسسسسس

می پرسد: «خوبی؟» دارم در حیاط پشتی قدم می‌زنم. تاور کرین را تعمیر کرده‌اند و تیرآهنها دوباره رقصشان را در آسمان درکه شروع کرده‌اند. هوا سرد است. سوز بدی دارد. اینجا دیگر پاییز نیست. زمستان شده است. اگر بایستم یخ می‌زنم. از آن طرف هم امروز دیدم بنجامین بیچاره از بخار و گرمای استخر جان سالم به در نبرد و همه برگهایش را به باد داده است. با این همه نه سردم است و نه دلم گرفته است. راه می‌روم و به روزهایی که گذرانده‌ام فکر می‌کنم. فکر می‌کنم از دیروز تا به حال بزرگتر شده‌ام انگار. انگار آن در نیمه بازی که در ذهنم رو به تاریخم مانده بود را بسته‌ام. دیگر آزادم انگار. دیگر می‌توانم خودم باشم. دیگر همه جا و پیش همه کس می‌توانم خودم باشم. برای من بزرگترین هدیه همین است. بزرگترین چیزی که از زندگی پس گرفتم، خودم است. حالا دیگر از آن زن غریبه با نقابهایش فاصله گرفته‌ام. دیگر می‌توانم بلند بخندم. بلند حرف بزنم و نترسم از اینکه نگاهم می‌کنند و قضاوتم می‌کنند.

می گوید: « اما این خیلی شبیه همان انگشتری است که داشتی.» می‌گویم آخر این انگشترها مثل خود من، مثل شیدای دیوانه‌ی این روزها هستند. همان که راه می‌رود و زیر لب آواز می‌خواند. همان که می‌تواند به هر کسی که تحمل این همه خود بودنش را ندارد بگوید برود به درک. همان که صبح قبل از اینکه کمردرد خواب را از چشمش بپراند یادش می‌آید که لاک بزند. لباسهای رنگی بپوشد و به تو فکر کند. همان که دیگر خانه‌اش شیشه‌ای نیست و سنگها بی آنکه به دیوارهایش بخورد کمانه می‌کند و برمی گردد به ناکجا. همان که اوهام ترسناک را با وردی اسیر کرده و دنبال قصه‌های گمشده کتابها را زیر و رو می‌کند. همان زنی که کتابهای تازه می‌خواند و انگشتر تازه به دست می‌کند. همان که در چهل سالگی بالاخره با خودش آشتی کرده و فکر می‌کند هیچ چیز در زندگی بی‌دلیل نیست. نه حتی همین دیوانگی و عاشقی که این روزها به هزار و یک دلیل از نو به آن فکر می‌کند.

ماه هشتم سال است و من به عنوان گنگ آن نامه فکر می‌کنم. به تصمیم کوتاهم، که بخوانم یا پاک کنم و می‌بینم که آخر همه چیز، مدیون ترافیک صبحگاهی اتوبان همت هستم. در من زنی که چهل ساله نیست نامه‌ای را می‌خواند. در من زنی بهت زده است. در من زنی به پاییز آن سال نگاه می‌کند و می‌بیند که کیلومترها از آن چاه عمیق فاصله گرفته است... به همه‌ی این بهانه هاست که برایت شال گردن تازه‌ای می‌خرم. پیش خودم می‌گویم این خاطره‌ی من است. از ترافیک صبحگاهی همت و عنوان ساده یک ایمیل و آن روز که دنیا سیاه بود و من که حتی اسمم را هم گم کرده بودم.

من ستاره‌هایم را پس گرفته ام و انگشتر تازه‌ای دارم که سنگهای بنفشش می‌درخشد و فقط چهل سالم است. شاید حتی کف زمین یک لی لی گچی بزرگ بکشم و بازی را آغاز کنم.


 
باید یکی از آن توله سگها می خریدم.
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۸  کلمات کلیدی: روزهای من ، افسردگی و سایر دردهای بی درمان ، پیسسسسسس

1- به چهره زنها نگاه می‌کردم برای همان بازی نویسنده‌ها، که حدس بزنم از کجا آمده‌اند به کجا می‌روند اما حوصله قصه بافتن نداشتم. حوصله نداشتم فکر کنم آنها هم مثل من درد کشیده‌اند، روز خوب یا بدی داشته اند، عاشق شده‌اند، باخته‌اند، برنده شده‌اند و حالا رو در روی زنهایی غریبه‌تر اندوهشان را پنهان می‌کنند. به آن حجم از انرژی بیهوده‌ای فکر کردم که صرف می‌شود تا چهره‌ای آراسته و بی خط و خش را تحویل غریبه‌ها بدهند. برای من اهمیتی نداشت که در مورد من چه فکر می‌کنند. اندوه اخمهایم را درهم فرو برده بود. اول نمی‌فهمیدم چرا دارم درد می‌کشم و چرا اندوهگینم. وقتی می‌دیدم هیچ حسرتی نیست نمی‌دانستم درد از کجا راه دلم را پیدا کرده است اما بعد شناختمش. چهره موذی کوچک درد را که خودش را پشت هزار بهانه پنهان کرده بود تا به حقیقت دردناک کوچکش اعتراف نکند. به مقصد که رسیدم آنقدر دردم آمده بود که کم مانده بود بایستم و از دستفروش، یکی از این توله سگها اسباب بازی را بخرم که بی وقفه دور خودش می‌چرخید و پارس می‌کرد. حس می‌کردم باید کودک درونم را نوازش کنم. به خاطر اینکه این همه مدت اینقدر قوی بوده تشویقش کنم و برای اندوه های کوچکش به او خرده نگیرم.
 
2- می گویی اگر فقط یک چیز را بخواهی در من عوض کنی همین اشکهایم است که به هر بهانه کوچک از چشمهایم راهی می‌شوند. نمی‌گویی بی صبریهایم. نمی‌گویی حرف زدنهای شتابزده. نمی‌گویی بهانه‌ها حتی. فقط دلت می‌خواهد من اشک نریزم.
 
 
3- چرا زمان شعورش نمی‌رسد که بعضی وقتها باید شتاب زده بگذرد و لحظه‌ها را به هم بدوزد و بعضی وقتها باید بایستد. رو در روی تمام صبحی که می‌خواستم زودتر بگذرد و تمام شود به غروبی فکر می‌کردم که دلم می‌خواست زمان را نگه دارم و چشمهایم را ببندم و تن بسپارم.
 
4- تنم عاشق توست. هر چه غیر از این بگویم دروغ است.
 
5- باید به آینه دروغ می‌گفتم. هر بار که باید به آینه دروغ بگویم آرایش می‌کنم. منتظرم چهره‌ی توی آینه به من بگوید که روز می‌تواند بهتر شود. همین که پاییز است و خنکی تنم را می‌لرزاند و دستهای سنگین هیچ کس دور گلویم نیست.
 
 
6- چرا از تو نخواستم همراهم بیایی؟
 
7- نامه فروغ فرخزاد را خواندم. از حجم درد و عشق توی نامه قلبم درد گرفت. حالا می‌فهمیدم که چرا درخت کوچکش به باد عاشق بوده و وقتی درخت کوچک کسی به باد عاشق باشد چقدر دردناک است.
 
 
8- یک ماهی است به طرز عجیبی رقیق شده ام. همه را درک می‌کنم. با همه همذات پنداری می‌کنم. دلم برای کسانی که چشم دیدنم را هم ندارند می‌سوزد. آن کودک آواره و تنهای درونشان را می‌بینم انگار. نمی‌دانم از خدا بخواهم این رقت را برایم نگه دارد یا ندارد.
 
9- «من پری کوچک غمگینی را می‌شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد...»
 
 
10- من پری کوچک غمگینی را نمی‌شناسم اما ...
 
روزتان خوش...
 
 


 
تعدادی خط قرمز، در حد نو به فروش می رسد.
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٤  کلمات کلیدی: دغدغه های ذهنی من ، «و زخمهای من همه از عشق است» ، پیسسسسسس

من خط قرمزهای کمی دارم. در سالهایی که از سر گذارنده‌ام، در شبکه‌ای شطرنجی و باریک زندگی کرده‌ام و بعد در محاصره‌ی قرمزترین خطها، یکی یکی تمام باورهایم را از دست داده‌ام. تمام آن «خوب»های مطلق راهشان را به سمت «متوسط» بودن کج کرده‌اند و «بد»‌ها، پیراهنی خاکستری پوشیده‌اند و از سر راهم کنار رفته‌اند. انگار بزرگ شدن، قبل از هر چیز چهارچوبهای قطعی ذهن مرا گسسته و مرا رودرروی دنیایی قرار داده است که هر روزش هزار رنگ دارد.

حالا می‌دانم که چه فاصله کمی دارم با همه آدمهایی که می‌بینم. چه راحت می‌توانم جای هر یک از آنها باشم. به جای آنها شکست بخورم. پیروز شوم. خیانت کنم. عاشق شوم. فراموش کنم. زمین بخورم و برخیزم. وقتی کنار دیگری می‌ایستی و دنیایش را می‌بینی دیگر نمی‌شود به آن خط قرمزهای موهوم و قضاوتها آویخت.

زندگی دستت را می‌گیرد و روبروی عمیقترین باورهایت قرارت می‌دهد و می‌بینی که از قاصدکی در باد آواره‌تری... از قاصدکی در باد خوشبختر ... از قاصدکی در باد آسیب پذیرتر... از قاصدکی در باد ضعیفتر ... از قاصدکی در باد رهاتر ... باز هم بگویم؟

وقتی هم قد بقیه کنارشان می‌نشینی دیگر هیچ خطی آنقدرها قرمز نیست. هیچ قضاوتی آنقدرها دقیق نیست. هیچ کس آنقدرها گناهکار نیست. هیچ کس هم معصوم و بی گناه نیست.  

دیروز داشتم نوشته‌های دخترکی 15، 16 ساله را می‌خواندم. نوشته‌هایی با همان قطعیت ترسناک و خوشایند جاهلانه. با خطوط قرمز پررنگ. می شد به روشنی دید که هنوز زندگی پله‌های زیر پایش را نلرزانده، آن روی سکه را نشانش نداده و از همه راههایی که به رویا می‌رسید برش نگردانده. اینجور وقتها بزرگ شدن را بهتر می‌فهمم.

فکر می‌کنم و امیدوارم که دیگر هیچ وقت به حکم صادر کردن نرسم. بد هم که نیست. حالا می‌شود عقب نشست. تکیه داد و از جریان لذت برد. آیا همین که می‌دانی هیچ چیز قطعی نیست روزهایت را ساده‌تر و آرامتر نمی کند؟ وقتی که می‌دانی کمی آن طرفتر شیدایی در راههایی موازی زندگی حالایش، دارد لب پرتگاهی به خودکشی فکر می‌کند یا دختر کوچکش را در آغوش گرفته و از پنجره به خیابان شلوغ نگاه می‌کند یا نوشتن را فراموش کرده و حسابدار یک بانک خصوصی شده است یا مهاجرت کرده به ترکیه و با برادرش و گربه‌ها زندگی می‌کند... می‌توانم تا شب از تمام راههای نرفته‌ام قصه ببافم و آخرش هیچ کدام شاعرانه‌تر از راهی که رفته‌ام که می‌روم که می‌رویم نباشد... پس می‌نشینم در فقدان خطوط قاطع قرمزم به پاییزی که منظره‌ی روبرویم را رنگارنگ کرده دل می‌دهم و به صدای پیانو گوش می‌کنم...  


 
به خبری که هم اکنون به دستمان رسیده توجه فرمایید.
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٩  کلمات کلیدی: آخه من لیبل این پست رو چی بزنم؟

دوست عزیزم آمیتیس یکی از پستهای وبلاگ من رو با صدای قشنگش خونده و من اون رو توی کانال تلگرامیم گذاشتم. اگه توی کانال من عضو نیستین به این آدرس عضو بشید:

 

https://telegram.me/sheydaetemad

 

در ضمن این کانال فقط برای یادداشتهای روزنامه اس. نه برای پستهای وبلاگ. یعنی من وبلاگم رو توی کانالم کپی نمی کنم. شما به سر زدن به اینجا ادامه بدین.

 

 

 

 


 
به ساعت 4 بعد از ظهر 15 مهر 95
ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱۸  کلمات کلیدی: روزهای من ، «و زخمهای من همه از عشق است» ، پیسسسسسس

1- با دخترک که حرف می‌زنم تازه می‌فهمم که چقدر آرام شده‌ام. می‌توانم دستم را بزنم زیر چانه‌ام و حرکات تند دستهایش را تماشا کنم. می‌توانم هیجانش را احساس کنم و ببینم که مثل موجی از کنارم عبور می‌کند و گرمم می‌کند. مدتها بود که با آدمی اینقدر زنده و هیجان زده صحبت نکرده بودم. شور زندگی مثل نوری از او می‌تابد و همه جا را روشن می‌کند. می‌بینم و می‌فهمم که چگونه می‌تواند فضا را از حضورش پر کند و اشیای بی جان را وادار کند که به سمت او سر برگردانند.

2-  «دستهای تو تصمیم بود. باید می‌گرفتم و دور می‌شدم.»*

3- دوربین چرخیده بود سمت من، قبل از اینکه اسم تو را بخوانند. بعد اسم خانه را گفتند و تو از جایت بلند شدی. هزار بار در خیالم این صحنه را ساخته بودم. هزار بار قلب من از هیجانش تکه تکه شده بود و اسم تو را خوانده بودند. هزار بار هر قدم را ساخته بودم. هر یک قدمت را تجسم کرده بودم و باز هم آن لحظه از همه اینها که ساخته بودم و خواب دیده بودم، بهتر بود. بعد برگشتی کنار من نشستی ... در احاطه ی شادی دوستان همه رویاهایم واقعی شده بود.

4- هر وقت می‌خواهم چیزی را به یاد بیاورم باید در تاریخ شخصیم ماندگارش کنم. این بار به آرایشگر گفتم کوتاه کن. حلقه های خرمایی که ریخت روی زمین سبک شده بودم. آنقدر سبک که بتوانم بپرم. تا عصر که واقعا پریدم و پریدیم...

5- روزهایی هست که باید قاب کنم و به دیوار زندگیم بزنم. در آن نور و گرما و زندگی بیاندوزم برای زمستانهای سرد درکه. برای شبهای بتن ریزی. برای وقتهایی که پیمانکار اسکلت زنگ می‌زند و همه وقتهایی که زندگی راه خودش را نمی‌رود.

6- حالا نشسته ام و به دریای خروشانم نگاه می‌کنم. می‌خواهم منتظر بمانم تا همه چیز دوباره در من ته نشین شود. دوباره در آبی بی‌کران اطرافم انعکاس آسمان و ابر را ببینم. موج جوشان درونم دریایم را مدام به پیچ و تاب می‌اندازد... صداهایی که اسم ما را  صدا می‌کنند.

7- می‌گویم این گلدان سفالی مال من. به قلمه های تازه فکر می‌کنم. فکر می‌کنم روی گلدان سفالی تاریخ را بنویسم. یا تکه های داستان را. یا خوابی را باید پس از این ببینم. یا این روز که در غروب باغ فردوس تمام می‌شود و باز ادامه دارد که به دستهای دیگری ختم شود.

8- آخر تمام نوشته‌های این چند وقت یک جمله دوسه کلمه ای مستتر هست. انگار تمام این نوشته ها باید از همین جمله شروع شود و به همین جمله ختم شود. همان جمله ای که نمی‌نویسمش ولی حتما تو می‌دانی... می‌دانی نه؟

 

 

 

* شمس لنگرودی


 
← صفحه بعد