بیا و دوستم داشته باش!
ساعت ٦:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۳۱  کلمات کلیدی: روزهای من

١- به بابا مى گویم: " امروز تهران باران بارید." و فکر مى کنم دلم برایش چه تنگ شده، از وقتى برادرم مهاجرت کرده و من یکى یک دانه شده ام، وابستگى خانواده ام به من دو برابر شده، فکر مى کردم فقط همین طرف ماجرا اتفاق افتاده ولى من هم وابسته تر شده ام. یک هفته نیست رفته اند و من دارم روزها را مى شمرم که کى برمى گردند... 

٢- حرف زدن با الهام، یک لیوان آب خنک، در داغترین لحظه روز بود، الهام مى گوید لندن هنوز سرد است و من مى گویم از آسمان تهران آتش مى بارد و فکر مى کنم کاش فاصله نبود و من الان چشمهاى الهام را مى دیدم و به جاى این حرفهایى که مى زنم برایش مى گفتم که خرداد دارد تمام مى شود و جایش اینجا خالیست..من الان الهامم را لازم دارم بدجور.

٣- باز سوزنم گیر کرده روى یک آهنگ، تمام راه اگر تنها باشم گیر مى کنم روى همان یک ترک و صبر مى کنم تا بعد از یک سکوت کوتاه صدا بپیچد" معلومه که من عاشقت هستم" و خودم را مى دهم دست آهنگ وتمام راه به همه پلیسهاى اخمو و راننده هاى بداخلاق سر صبح لبخند مى زنم.

۴- امروز مهمان دارم. دوستهایى که از بلاگستان آمده اند و حالا شده اند دوستهاى راستکى، وقتى بچه هایمان خانه را روى سرشان مى گذارند و صدا به صدا نمى رسد، من نگاهشان مى کنم و فکر مى کنم چه خوب که هستند و چه خوب که من جرات کردم دوباره دوست پیدا کنم و چقدر مهاجرت خر است اگر اینها را هم از من بگیرد.

۵- ...

۶- من ترسو نیستم، اما از کلمه ها مى ترسم. از قدرت جمله هاى مجازى، جمله هایى که مى نویسى و فکر مى کنى گفته اى مى ترسم، دنیاى مجازى قبلترها جایى بود که کلمه ها سلطانش بودند و آدمها کلمه ها را شجاعانه تر به کار مى بردند، دنیاى غیبت چشمها، دنیایى که صورتکهاى زرد پیامبرش هستند... اما بعد این همه سال، حالا که دوباره دارم همه چیز را براى خودم معنى مى کنم ایمانم را به کلمه هاى نوشتنى از دست مى دهم، دلم مى خواهد حرف بزنم و کلمه ها را بشنوم و ببینم که چقدر گفتن بعضى جمله ها سختتر است و مجازستان چه خیانتى کرده به این جمله ها ...

٧- عنوان...

٨- روز خوبى را برایتان آرزو مى کنم، اگر اخم کرده اید، اگر با شوهرتان دعوایتان شده و اگر چک حقوق آخر ماهتان چنگى به دل نمى زند، بگذارید حداقل آهنگها نوازشتان کنند.

٩- قرار بود به شماره چند برسم؟

١٠- شماره پنج همان چیزى بود که بخاطرش این پست را نوشتم!