"زندگى شاید همین باشد"
ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٦  کلمات کلیدی: دغدغه های ذهنی من
وقتهایى هست که دلت مى خواهد کسى ،دوستى باشد که بشود وسط روز شلوغ کارى پهلویش غر بزنى. کسى که "آخى" آماده توى آستینش داشته باشد و بدانى که حواسش هست که غر زدنت نیمى غرغر است و نیم دیگرش اینکه خواسته اى دلت قرص باشد به بودنش.  همان لحظه اى که مى دانى کسى هست، همان کسى بودن،  کسى را داشتن،  همان.