"صاحبدلان، خدا را"
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۳  کلمات کلیدی: از دلتنگی و شیاطین دیگر
دستبند بنفشم را خیلى دوست دارم. یک نخ باریک بنفش است و یک شبدر چهارپر طلایى و با خودم قرارى گذاشته ام و این دستبند را دستم کرده ام. هر بار که نخ را دور مچم مى بندم قرارم یادم مى آید. از خودم مى پرسم: " شیدا، هنوز هم...؟" به خودم جواب مى دهم: " بدجور..."