دوستِ تیغ تیغىِ پسرم
ساعت ٦:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۸  کلمات کلیدی: من و پسرم

پرسید: " مامان چرا روى دیوار اسم منو نوشتى؟" چیزهایى که قرار است به خودمان یادآورى کنیم با ماژیک وایت برد روى کاشیهاى آشپزخانه مى نویسیم. گفتم: " نوشتم سینا کاکتوس که یادت نرود کاکتوس ببرى براى درس علوم" شب از جلسه که برگشتم با همان خط خرچنگ قورباغه روى دیوار نوشته بود: " مُبین کاکتوس بود!"