دل ما رو ننویس!!!
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٧  کلمات کلیدی: آخه من لیبل این پست رو چی بزنم؟

بهانه ى نوشتن زیاد دارم. بهانه ى ننوشتنم امروز فقط یکى است. آن هم امروزى که از لبه تاریکى شروع شده و کشیده تا میز خاکى کانکس و سرپرست دیوانه کارگاه و بعد در جایى بین شلوغى تجریش و بى خوابى شب لابد تمام مى شود. اما امروز را با بوى یاسهاى بنفش، گربه سیاهى که زیر پاى آدمها مى پلکد و نمى ترسد و صداى گنجشکها و همین باران خوش خوشانش به خاطر بسپارید. بهار است.