بگو سیب!
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٦  کلمات کلیدی: از دلتنگی و شیاطین دیگر
رنگ رژ لب آلبالویى مانده به مسواک سفید. من و رژ لب آلبالویى؟ بله و اى داد. در زندگى آدمیزاد زمانهایى هست که دلش مى خواهد رژ لب آلبالویى بزند و با گنده ترین خنده ى ممکن زل بزند به دوربین. در راستاى اثبات همه چى آرومه و من چقدر خوشحالم به خودش، دوستان و دوربین. اینکه دوربین باور کند از همه مهمتر است. دوربین خر به نظر مى رسد اما خر نیست. براى همین وقتى بعد ده سال و اندى دومین رژ لب خیلى آلبالویى عمرم را گرفته ام دستم، همه چیز به نظر عجیب مى رسد. دختر آن سالها، من، سى و خورده اى سالگى، تولدم، روز مادر، هم نزن دوربین جان، حالم خوب نیست. عکست را بگیر!