جهت ثبت در تاریخ
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٥  کلمات کلیدی: جهت ثبت در تاریخ

اسب باشى اما بى سوار. بتازى. تاختِ مدام. بى پایان. از جایى نیامده اى. به جایى انگار نمى خواهى برسى. تمام زندگى همین تاختن باشد. پاى آن تپه، بچرخى، بچرخى آنقدر که سرت گیج برود و بعد جهشى ناگهان پرتت کند آن بالا، آن اوج و تا چشم کار مى کند سبز باشد و دشت و نفس. همان لحظه. همان حال...