ترجیحا خار هم داشته باشد.
ساعت ٤:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٥  کلمات کلیدی: کرگدنیسم
گلدان تازه را سفر یک هفته اى بر باد داد. قدیمیها البته خم به ابرو نیاوردند. فقط اخم کرده بودند و در غیاب آب زل زده بودند به همدیگر. گلدان تازه اما به کل از هم پاشیده بود و کارى از دستم بر نمى آمد. به سراغ من اگر مى آیید گل پوست کلفت بیاورید جان من، اینجا خانه ى یک کرگدن است.