کاش نمى ترسیدم ...
ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دغدغه های ذهنی من
داشتم به وسوسه هایم فکر مى کردم. به آن شیوه کولى وار زندگى که دلم مى خواهد داشته باشم و ندارم. به نوعى رهایى، سبکى، بى دغدغدگى ... به یک روستا، یک مزرعه، یک دشت که بشود تمامش را دوید. به خستگى جسم، به خواب و به مرگ حتى ... به آدمهایى فکر کردم که قضاوتهارا گذاشته اند کنار و براى خودشان کولى شده اند ... اگر الان نه، پس کى؟