به زودى در این مکان افتتاح خواهد شد.

براى من که مدتهاست جز قورباغه قورت دادن و دوام آوردن کار دیگرى نکرده ام، خبر کاندید شدن وبلاگم براى جایزه دویچه وله آلمان یک خبر خوب، یک خبر خیلى خیلى خوب است. خانم شین نشسته روبرویم و چشمهایش برق مى زند. من دارم فکر مى کنم چه بنویسم که تشویقتان کنم بهش راى بدهید. خب حالا بیایید به خانم شین راى بدهید و امیدوار باشید که حالا که این همه قورباغه قورت داده از کنار برکه قورباغه ها بلند شود و برود دنیا را از زاویه دیگرى فتح کند. اصلا شما راى بدهید، برنده که شدیم در این مکان یک دیسکو با تمام امکانات افتتاح خواهد شد.

پ.ن. اینجا رای بدهید.

/ 0 نظر / 2 بازدید