مرگ گودر

دلم گرفته. بدون گودر انگار صدایم توی خالی فضای مجازی می پیچد. انگار دارم توی آب حرف می زنم. خیلی بد شد. تمام این سالهایی که بود، که بی صدا کنار زندگیم بود، حواسم نبود به این همه صدا. حالا سکوت دارد سرم را سوراخ می کند. بدون تو چه کار کنم گودرم، عزیزم؟

/ 0 نظر / 2 بازدید