«کجا دانند حال ما، سبکباران ساحلها»

به جاى همه کارهایى که مى شد امشب انجام بدهم، به جاى همه حرفهایى که مى شد بزنم، به جاى همه نامه هایى که مى شد بنویسم، فقط نشستم و به ناخنهاى پایم لاک قرمز زدم. به جاى آن همه کارهایى که امشب مى شد و شاید لازم بود انجام بدهم.

/ 0 نظر / 2 بازدید