home sweet home

خانه، جایی که می‌شود چمدانها را باز کرد. جایی که بالاخره، می‌شود رسید. جایی که با اینکه خاک گرفته است اما آرام منتظرت مانده تا برگردی. تا بالاخره دمپاییهای خانه‌ات را بپوشی و لخ لخ کنان بپلکی. جایی که جمعه، هنوز جمعه است و شاید هنوز می‌شود به شنبه فکر نکرد. خانه، جایی که می‌شود ظرفها را جابجا کرد، می‌شود رختها را شست. می‌شود یک گوشه نشست و به گلدان حسن یوسف خیره شد و به رسیدن فکر کرد. من رسیده‌ام.

/ 0 نظر / 2 بازدید