گزارش یک قتل

گوشه حیاط اندرونی خانه بروجردیها نشسته بودم. هوا جور عجیبی بود. سایه‌اش خنک و آفتابش گرم. آسمانش هم از آن آبیهای پررنگ درخشان که دیگر در تهران نمی‌بینیم. از گوشه حیاط، بام خانه پیدا بود. بادگیرهای زیبا و پرنده‌هایی که آزادانه روی آنها می‌نشستند. دسترسی به بام از خیلی سال پیش برای عموم ممنوع بود. زمستان 74 یا بهار 75 که من دانشجوی ترم 3 بودم آمده بودیم کاشان و آن موقع از یکی از درهای باز رفته بودیم روی بام. روی همین بادگیرها نشسته بودیم و عکس انداخته بودیم. هفت تا دختر بودیم. با مانتوهای تیره و مقنعه‌های تیره و کفشهای تیره اما می‌دانم که دل همه‌مان روشن بود. آنقدر روشن که نه آبی آسمان به چشممان آمده بود نه آن همه زیبایی خیره‌کننده‌ی خانه و بادگیرهایش... از گوشه حیاط اندرونی، بیست سالگی من هنوز بر بام خانه جا مانده بود. جست و خیز کنان از گوشه‌ای به گوشه‌ی دیگر می‌رفت. رو به دوربینی ناموجود لبخند می‌زد و تمام زندگی پیش رویش بود.

من از آن پایین نگاهش می‌کردم. به چشمهایش که می‌دانم به اندازه چشمهای من نمی‌درخشید. به آن همه بی‌تجربگی و معصومیت و خوش‌بینی علاج‌ناپذیر. به آن همه خیال بی‌ریشه نوجوانانه. به عطش وحشتناکی که به عشق داشت. به قلب بی‌تجربه‌ی مسخره‌اش که در هر گوشه دنبال دامی می‌گشت که درآن اسیر شود. سه سال قبل از آشنا شدن با الف. یک سال قبل از اولین عاشق شدن جدی و درست حسابی عمرم. نه سال قبل از مادر شدن. هفده سال پیش از جدا شدنم. بیست و یک سال پیش از نگاههای زنی که گوشه همان حیاط دلش می‌خواست می‌توانست آن همه خوش‌بینی بی‌دلیل را از بین ببرد. دخترک سیاه پوش از روی یک انحنای نرم خشتی به دیگری می‌جست. چیزهایی می‌گفت که دخترها را به خنده می‌انداخت و من از او بیزار بودم. بعد اتفاق تازه‌ای افتاد. نفرت من مسیر قدمهایش را عوض کرد. همانطور که نگاهش می‌کردم، از گوشه همان بام افتاد به حیاط و تمام شد.

همه آنچه می‌توانست باشد تمام شد. همه‌ی ظرفیتش برای عاشق شدن. همه عشق و نوازشی که در سر انگشتانش بود. همه‌ی سختیهایی که قرار بود بکشد. همه‌ی دلنگرانیها. همه‌ی شعفها. همه‌ی توان مراقبتی که در دستهایش داشت. همه‌ی سبزی گیاههایی که یک روز قرار بود پرورششان بدهد. همه‌ی روزهای نزیسته‌اش دود شد و رفت. همه در یک لحظه تمام شد.

رفتم بالای سرش و نگاهش کردم. در چشمهای نیمه بازش آبی پررنگ آسمان کاشان پیدا بود. من کشته بودمش. من با نفرتم از او قاتلش شده بودم و حالا آزاد بودم. دیگر هیچ دختر بیست ساله‌ای آن بالا نبود. بی هیچ گذشته‌ای برای اولین بار بام خانه را می‌دیدم. چه زیبا بود. کاش می‌توانستم بروم آن بالا و روی نرمی خوشایند بام بنشینم و بگویم از من عکس بگیری. آن بالا فقط پرنده‌ها مانده بودند و بادگیرها. همه‌ی درها به آن بام زیبا بسته بود. همه‌ی درهای دنیا بسته بود و خاطره‌ی من راهی به بام نداشت.

 

پ.ن. عکسها را در کانال تلگرام می‌گذارم.

 

/ 1 نظر / 185 بازدید
madedi

سلام دنبال شدید ممنون میشم دنبال کنید