شعار روز يكشنبه‌ى قبل تعطيلات

چيزى نوشته‌ام كه قابل انتشار نيست. نمايش خنده‌دار و انسانى تك نفره‌اى از حسودى است براى خودم. نوشتنش آرامم كرد. بعد فكر كردم شما مى‌خوانيد و سر در نمياوريد. يكى هم شايد بخواند و بگويد هاع، ديدى زخميش كردم؟ بعد ديدم زخمى نيستم. فكر كردم جدى گرفتن چه جديتر مى‌كند همه چيز را. فكر كردم به دستهايم، دستهايت و لحظه‌ها اعتماد كنم. دغدغه ى عبورِ ديگران را نداشته باشم. به من چه. حق طبيعى هر كسى است خودش را بدبخت كند. چه با عبور نكردن و آويختن به گذشته و چه از هزار راه ديگر. به من چه. به من چه. به من چه. 

#خرداد٩٧

@mrs_shin


/ 1 نظر / 727 بازدید
dani7kel

راستش مطلبی که منتشر نشد را که قاعدتا" نخواندم اما از همین مجمل هم چیز زیادی دستگیرمان نشد. آن دیگری هم اگر برایتان مهم نبود لابد نمینوشتید برایش حال چه منتشر کنید چه نه... البته خب بقول خودتان ... به من چه