پارو بزن قهرمان!!!

یک وقتی درسی بهمان داده بودند از تفاوت نیاز و خواسته. نیاز چیزی بود که برآورده نشدنش می‌توانست نظام عادی زندگی را مختل کند. خواسته اما آنقدرها مهم نبود. نیاز محدود بود و خواسته نامحدود. نیاز ضروری بود و خواسته غیرضروری. بعدترش هرم مازلو را خوانده بودیم. مازلو روانشناسی بود که می‌گفت باید نیازهای اولیه آدمیزاد برطرف شود که برود سراغ نیازهای ثانویه و در نهایت به خودشکوفایی برسد.

نیازهای اولیه به نظر مسخره، بدیهی و خنده‌دار می‌آید: آب، غذا، مسکن، سکس و من اضافه می‌کنم هوای قابل تنفس. متاسفانه مازلو فراموش کرده هوا را هم در نیازهای اولیه قرار بدهد. حتما به ذهنش هم خطور نمی‌کرده که جایی ممکن است حتی هوا نباشد.

طبقه دوم هرم مازلو، به امنیت تعلق دارد. تازه در طبقه سوم می‌رسیم به عشق. طبقه چهارم احترام و ارزش و اعتماد به نفس است و تمام این نیازها که ارضا شد می‌توانیم برسیم به راس هرم: « خودشکوفایی» خودشکوفایی جایی است که فرد به نهایت رضایت شخصی می‌رسد و زندگیش را پوچ و بیهوده نمی‌بیند.

همه اینها را نوشتم که ببینید کجای هرم مازلو ایستاده‌ایم. من و دوستانم اصطلاحی داریم که می‌گوییم ما طبقه منفی یک هرم هستیم. همانجایی که له‌له می‌زنیم که برسیم به طبقه اول که فقط زنده باشیم. می‌گوییم آنقدر کف هرم را کندیم که داریم به نفت می‌رسیم و به زودی از استخراج این نفت پولدار می‌شویم. می‌گوییم همین که برسیم طبقه اول، اصلا دیگر چیزی از این زندگی نمی‌خواهیم.

شوخی به کنار، بیش از 90 درصد انرژی، توان و افکار ما صرف تامین همین نیازهای اولیه می‌شود. همان بدیهیاتی که آسان هم نیستند. وقتی باید بروی نان را از دهان شیر دربیاوری و در ترافیک وامانده شب عید خودت را از این سر شهر به آن سرش بکشانی و از حالا اضطراب ملاقات با صاحبخانه را داشته باشی و حتی یک شب هم سرت را بدون شنیدن صدای خاکبرداری و کوبیدن آهن روی آهن زمین نگذاری...

امنیت که دیگر شوخی جانانه ایست و عشق که شاید در خانه‌هایمان پرسه می‌زند، دزدکی گاهی از طبقه سوم هرم به زیرزمین ما می‌آید تا در آغوشمان بکشد و به ما یادآوری کند که جایی زندگی جریان دارد، که کم نیاوریم.

چه به سر ما آمده است که همان پایینترین طبقه هرم تکیه بر بیلمان داده‌ایم و امید را از یاد برده‌ایم.

#اسفند٩٦

✅روزنگار خانم شین @Mrs_shin   


/ 1 نظر / 889 بازدید
tenardiyeh

من که تو پله اول موندم خودم. سکس و تعادل روانی رو شاید کم دارم الان. بقیه رو نمیدونم. البته آدم تعطیلی هم نیستم... . خودشکوفایی...:))