آرزوهای اژدهایی، نهنگی یا هر چه می خواهید اسمش را بگذارید برای سال 91

گفتن اینکه سال 91 سال من است مساوی است با گفتن اینکه من امسال 36 ساله خواهم شد. به نظر ترسناک می‌رسد نه؟ اما قرار نیست روز اول سال نو فکرهای ترسناک کنم. قرار است فکر  کنم به روزهای خوب. به خنده. به شادی. به دوستهای خنده‌ها و دوستهای گریه‌هایم. به آنهایی که دور هستند و جای خالیشان در قلبم هنوز ذق ذق می‌کند و آنهایی که هستند و خدا را شکر که هستند و می‌شود هنوز با آنها خندید. به دوستهای تازه که قلبم را روشن می‌کنند. به روزهایی که قرار است بیاید و بهار باشد و من یادم بماند که هر روز خدا مال من است، اگر باور کنم، اگر بخواهم.

از این راه دوربرای همه شما آرزوی شادی و سلامتی دارم. در آینه نگاه کنید. به خودتان لبخند بزنید و بگویید که امسال قرار است با همه سالهای دیگر فرق داشته باشد. برای اینکه امسال سال من است و مگر می‌شود سال من، سال بدی باشد؟

/ 0 نظر / 2 بازدید