ماکوندو

شهرم را بارانی دوست دارم. دیروز که سبک شدن لایه های ابر را دیدم دلم گرفت. دوست نداشتم باران به این زودی بند بیاید. یاد اورسولا افتادم که چهار سال صبر کرد که زیر باران نمیرد. من، اما اگر بودم دوست داشتم زیر باران بمیرم.

امروز پسر من شش ساله شده است. پس کمی افسرده شدن حق طبیعی من است. حق طبیعی مادری که می بیند پسرش دیگر زیر بالهایش جا نمی شود و می‌خواهد برود تا خودش زندگی را بفهمد.

/ 0 نظر / 3 بازدید