همراه نشدى هم نشدى اى عزیز!

مناظره نگاه مى کنم و به هشت کاندیدا فکر مى کنم. یاد روزهاى انتخابات سال ٧۶ مى افتم. خاتمى و ناطق نورى بودند و سه نفر دیگر. اسم آن سه نفر را یادم نیست. روز انتخاب شدن خاتمى را یادم هست. توى هال دانشکده جمع شدیم و با اعلام نتیجه انتخابات دست زدیم. ما برنده شده بودیم. از آن روز به بعد هم دیگر برنده نشدیم. با این انتخابات گیجم هنوز. ٨ نفر که هیچ کدامشان چنگى به دل نمى زند. جالب نیست که کاندیداهاى انتخابات قبلى هنوز در حصر هستند و ما داریم از انتخابات آزاد حرف مى زنیم؟ کدام انتخابات؟ کدام آزادى؟ من یکى که فکر نکنم راى بدهم.

/ 0 نظر / 2 بازدید